Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

แผนผังจราจรในวัดศรีอุบลรัตนารม

กิจกรรมที่นักเรียนจากโรงโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขัน และการประกวด  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘  

เนื่องจากบุคลากรครู จำนวน ๒ ท่าน  คือ ครูอุบล  อุดมศรี  และครูรัตนากร  ประสานสิงห์
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนจึงได้มีงานเลี้ยงส่ง  ตามประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนของเรา

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ขึ้นโดยมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะ
เปิดกรวยถวายพระพร  ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  บุคลากร  และนักเรียนทุกสายชั้น

ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ

  • ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นในพฤหัสบดีวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เพื่ออุทิศส่วนกุศล
แด่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม  ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ได้แก่ท่านผู้หญิงตุ่น  โกศัลวิตร  พันเอกปิ่น  มุทุกันต์  เป็นต้น

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมการอ่านข่าว เล่านิทาน ท่องบทอาขยาน
และขับร้องเพลง  ที่ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑  ในวันอังคารที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
โดยรำร่วมกับขบวนแห่ต้นเทียนของวัดศรีอุบลรัตนาราม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมเป็นประจำทุก ๆ ปี


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.