Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

โรงเรียนได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

นำโดย ผอ.นิคม  ทองพิทักษ์

วันพุธที่  23 กันยายน 2558 นี้  

โรงเรียนได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริม การเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ

แผนผังจราจรในวัดศรีอุบลรัตนารม

กิจกรรมที่นักเรียนจากโรงโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขัน และการประกวด  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘  

เนื่องจากบุคลากรครู จำนวน ๒ ท่าน  คือ ครูอุบล  อุดมศรี  และครูรัตนากร  ประสานสิงห์
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนจึงได้มีงานเลี้ยงส่ง  ตามประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนของเรา

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ขึ้นโดยมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะ
เปิดกรวยถวายพระพร  ถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  บุคลากร  และนักเรียนทุกสายชั้น

ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.