Get Adobe Flash player
NEWS - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 09:14

นักเรียนเก่ง ปี ๒๕๕๙

Written by


><
 

  • ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นในพฤหัสบดีวันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เพื่ออุทิศส่วนกุศล
แด่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม  ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ได้แก่ท่านผู้หญิงตุ่น  โกศัลวิตร  พันเอกปิ่น  มุทุกันต์  เป็นต้น

 

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมการอ่านข่าว เล่านิทาน ท่องบทอาขยาน
และขับร้องเพลง  ที่ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑  ในวันอังคารที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558 02:53

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๘

Written by

โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
โดยรำร่วมกับขบวนแห่ต้นเทียนของวัดศรีอุบลรัตนาราม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมเป็นประจำทุก ๆ ปี

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ได้จัดกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมการอ่านข่าว เล่านิทาน ท่องบทอาขยาน
และขับร้อง  ที่ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑  ในวันจันทร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน นำโดยครูจิตภินันท์  รังสิโชติพันธ์  ร่วมกับ
 


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.