Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

Monday, 19 October 2015 00:27

อบรม BBL

คณะครูในโรงเรียนได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ BBL

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่  ๘ - ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘

โรงเรียนได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

นำโดย ผอ.นิคม  ทองพิทักษ์

วันพุธที่  23 กันยายน 2558 นี้  

แผนผังจราจรในวัดศรีอุบลรัตนารม

กิจกรรมที่นักเรียนจากโรงโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขัน และการประกวด  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘  

ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.