Get Adobe Flash player

Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 10:20

สัปดาห์วิสาขบูชา
 

วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 02:51

พิธียกเสาเอก โดมคลุมสนาม

โรงเรียนได้มีพิธียกเสาเอก

วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2559 02:34

คณะครูสอนห้อง GEP


                   


 

วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559 02:36

ร่วมประเพณีบุญผะเหวด

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน  

วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2559 07:20

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  แยกเป็นสายชั้น

 

วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 10:32

บันทึกวิดิทัศน์ ลายมือสวย

ฝ่ายเทคโนโลยี สพฐ.

วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 10:22

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.๖

โรงเรียนได้มีพิธีปัจฉิมนิเทศ

วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 05:14

การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ NT


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.