Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 10:32

บันทึกวิดิทัศน์ ลายมือสวย

ฝ่ายเทคโนโลยี สพฐ.

วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 10:22

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.๖

โรงเรียนได้มีพิธีปัจฉิมนิเทศ

วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 05:14

การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ NT

วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 05:07

โครงการบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558

สายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรม

เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการ GEP 

วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 04:41

กิจกรรมมาฆบูชา 2559

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา

โรงเรียนได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.