Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 08:11

กิจกรรม Big Cleaning Day


โรงเรียนได้ทำกิจกรรม

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 08:00

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ปี 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙

วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 09:14

นักเรียนเก่ง ปี ๒๕๕๙


><
 

  • ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.