Get Adobe Flash player
Wednesday, 02 October 2019 02:35

พิธีอำลาชีวิตราชการ ครูที่เกษียณปี๒๕๖๒

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีอำลาชีวิตราชการ ของข้าราชการครูทั้ง 8 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง
โดยมีกิจกรรมรำอวยพร การมอบของที่ระลึกของแต่ละสายชั้น
การมอบทุนการศึกษาของผู้เกษียณอายุราชการให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
และพิธีสักการะเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ณ พระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม

ภาพกิจกรรม

Read 89 times Last modified on Wednesday, 02 October 2019 02:44


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.