Get Adobe Flash player
Friday, 19 July 2019 06:51

แห่เทียนเข้าพรรษา 2562

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โรงเรียนได้ร่วมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี
โดยปีนี้ได้เข้าร่วมในขบวนรำประจำต้นเทียนของวัดศรีอุบลรัตนาราม
ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณสำหรับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมาคือ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงที่ 7 อุบลราชธานี
ที่ให้การสนับสนุนรถเพื่อร่วมในขบวนนางรำของโรงเรียน

Read 294 times Last modified on Wednesday, 31 July 2019 02:59


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.