Get Adobe Flash player
Monday, 18 February 2019 13:20

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2562

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา
เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
นักเรียนทุกสายชั้นแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน
โดยมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้าจากวัดศรีอุบลรัตนาราม
และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถRead 551 times


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.