Get Adobe Flash player
Thursday, 07 February 2019 15:25

กิจกรรมสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรม
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ขอชาวจีน  (วันตรุษจีน) ขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาาพันธ์ 2562
ณ บริเวณโคมหน้าเสาธงโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมที่หลาหลาย  ได้แก่
การแสดงของนักเรียน  การประกวดการแต่งการ  การแสดงละคร
การประกวดภาพถ่าย  ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานRead 302 times


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.