Get Adobe Flash player
Friday, 25 January 2019 08:48

มอบเกียรติบัตร นักเรียนเก่ง

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โรงเรียนได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรม
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
โดยตัวแทนทั้งหมดได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
คลิกชมผลงานทั้งหมด


 

Read 626 times


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.