Get Adobe Flash player
Wednesday, 16 January 2019 08:03

ลูกเสือป.5 ปี2561

Written by 
Rate this item
(6 votes)

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.5
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน
กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
มีกิจกรรมการเดินทางไกล และการเข้าฐานทดสอบกำลังใจ มีลูกเสือ
เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 297 คน


Read 411 times Last modified on Wednesday, 16 January 2019 08:25

Media

{mp4}416{/mp4}


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.