Get Adobe Flash player
Sunday, 30 December 2018 00:51

ศรีอุบลรัตน์เกมส์ ครั้งที่ 20

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในชื่อว่า “ศรีอุบลรัตน์เกมส์ ครั้งที่ 20”

ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ในครั้งนี้ ร.ร.ได้รับเกียรติจาก
นายอุดร พิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน
โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มคณะสี  กลุ่มละ 2 สี  ในการแข่งขันกีฬานอกจากการแข่งขันกีฬาสากลได้แก่ แฮนด์บอล  ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส 
แล้วยังจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านได้แก่ วิ่งเปี้ยว  ชักกะเย่อ วิ่งข้ามรั้ว
และมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และทีมเชียร์ลีดเดอร์  

การจัดให้มีกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียน รักการออกกำลังกาย รู้จักการทำงานเป็นทีม
มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


-------- >  กิจกรรมวันที่ 2 ของการแข่งขันกีฬาภายใน "ศรีอุบลรัตน์เกมส์ ครั้งที่ 20"  (21 ธันวาคม 2561)

-------- >  กิจกรรมวันแรก ของการแข่งขันกีฬาภายใน "ศรีอุบลรัตน์เกมส์ ครั้งที่ 20"  (20 ธันวาคม 2561) 

 

Read 474 times Last modified on Sunday, 30 December 2018 01:12


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.