Get Adobe Flash player
Friday, 31 August 2018 03:40

มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

Written by 
Rate this item
(2 votes)

โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการมอบเกียรติบัติ
เหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และกิจกรรมจากงานสัปดาห์หนังสือที่สุนีย์
โดยนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย


Read 700 times Last modified on Friday, 31 August 2018 03:45


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.