Get Adobe Flash player
Tuesday, 24 July 2018 09:30

เลขา (สกศ.) เยี่ยมชมกิจกรรมการคัดลายมือ

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เข้าเยี่ยมชมการนำเสนอกิจกรรมการคีดลายมือ
ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม


Read 753 times Last modified on Tuesday, 24 July 2018 13:01


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.