Get Adobe Flash player
Wednesday, 28 February 2018 08:16

รับการประเมิน OBECQA

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม
ตรวจเยี่ยมและประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.


Read 877 times Last modified on Sunday, 22 April 2018 07:01


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.