Get Adobe Flash player
Monday, 12 February 2018 02:08

นศ.ฝึกประสบการณ์ ปี 2560

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์การสอน
ในภาคเรียนที่ 2 แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 

Read 984 times Last modified on Monday, 19 February 2018 04:38


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.