Get Adobe Flash player
Monday, 12 February 2018 01:14

ให้กำลังใจนักเรียนไประดับชาติ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

ในโอกาสที่นักเรียนจะเดินทางไปแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับชาติ 
ที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เดินทางไปครั้งนี้  โรงเรียนได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียน
ทุกกิจกรรมและทุกคน โดยกิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่

1.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
2.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
3.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
4.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
5.การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
6.การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
7.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

 

Read 710 times Last modified on Monday, 12 February 2018 01:36


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.