Get Adobe Flash player
Tuesday, 11 July 2017 07:23

ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2560

Written by 
Rate this item
(2 votes) 

โรงเรียนได้ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560
โดยได้ร่วมรำในขบวนต้นเทียนพรรษาของวัดศรีอุบลรัตนาราม
ในปีนี้โรงเรียนได้รับมอบหมาย  ให้รำ หนึ่งในประเพณีฮีต 12 คอง 14  มีชื่อว่า
"ขบวนรำซำฮะ"  
การแสดงนี้ใช้การบรรเลงดนตรีโดยวงโปงลางของโรงเรียน  ซึ่งนักดนตรีประกอบด้วยนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ส่วนผู้รำก็เช่นเดียวกัน
 

             

 

Read 1304 times Last modified on Friday, 14 July 2017 09:28


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.