Get Adobe Flash player
Saturday, 21 January 2017 16:07

ลูกเสือสามัญ ป.๖ เข้าค่ายพักแรม

Written by 
Rate this item
(0 votes)

สายชั้น ป.๖

ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารพราน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
เมื่อวันที่ ๒๓  ๒๔ธันวาคม  ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน
Read 1654 times Last modified on Saturday, 21 January 2017 16:21


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.