Get Adobe Flash player

พิธีมอบเครื่องแบบลูกเสือจราจร

ท่านเจ้าคุณ พระวินัยโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนราม  ได้ทำพิธีมอบเครื่องแบบสูกเสือจราจรให้แก่นักเรียน
อาสาจราจร  

ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ได้ผ่านการอบรมด้านการควบคุมจราจรเบื้องต้น  จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้ว
โดยลูกเสือเหล่านี้จะทำหน้าที่ภายในบริเวณวัดศรีอุบลรัตนาราม

ภาพกิจกรรม


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.