Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ในวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม
โดยมีลูกเสือเข้าร่วมพิธีตั้งแต่สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ภาพกิจกรรม


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.