Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติพงศ์  โนนจันทร์ ได้นำข้าราชการครู บุคลากรในโรงเรียน
ร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ณ จุดให้การช่วยเหลือในเขตเทศบาลนครอุบล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม

Page 1 of 27


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.